כאן תוכלו להתרשם מתוצרי הסדנאות הנפלאות, הקייטנות ופעילויות היצירה המיוחדות
שמתקיימות בחלל הסטודיו, והכל על טהרת חומרי היצירה הנמכרים בחנות