תקנון אתר Made By Hand

א. כללי

ב. השימוש או הקניה באתר

made by hand(madebyhand.co.il ) הינם בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו. שימוש כלשהו או ביצוע הזמנה באתר Made By Hand מהווה הסכמת הלקוח לתנאי התקנון. Made By Hand שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן.

ג. הזמנה

ג.1. ביצוע הזמנה
הזמנה יכול שתבוצע באמצעות אתר Made By Hand, באמצעות הטלפון או בחנות Made By Hand שברח’ תפוצות ישראל 4 , גבעתיים. השלמת ההזמנה ע”י הקונה מהווה התחייבות לרכישה ולתשלום בגין המוצרים ו/או השירותים המוזמנים
ג.2. עיבוד ואישור הזמנה
חיוב הלקוח/ה יתקיים רק לאחר השלמת עיבוד ההזמנה, וידוא של זמינות המוצרים המוזמנים ותנאי האספקה ואישור ההזמנה ע”י Made By Hand
ג.3. תשלום
התשלום יכול להתבצע באחת הדרכים הבאות: באמצעות כרטיס אשראי או PayPal – ישירות באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות הטלפון
ג.4. אבטחת אתר – האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים, תקן PCI-DSS

ד. אספקה ומשלוח

ד.1. אופן האספקה
אופן אספקת המוצרים הנרכשים תיקבע ע”י הקונה כחלק מתהליך הרכישה, באחת מהדרכים הבאות:
ד.2. איסוף עצמי בחנות Made By Hand בגבעתיים – ללא חיוב בדמי משלוח
ד.3. משלוח בדואר או באמצעות שליח, כפי שיקבע ע”י Made By Hand
ד.4. זמן המשלוח
ד.4.א. הזמנה שהושלמה והיא זמינה במלאי, תישלח בתוך עשרה ימי עסקים לכל המאוחר, ממועד השלמת ההזמנה והתשלום המלא. Made By Hand תעשה מאמץ בכל מקרה לשלוח את המוצרים בהקדם האפשרי.
ד.4.ב. היה ופריטים בהזמנה – כולם או מקצתם אינם זמינים במלאי, Made By Hand תיצור קשר עם הקונה בתוך שני ימי עסקים ממועד ההזמנה ותודיע על העדר זמינות במלאי
ד.5. אחריות למקרה אבדן/נזק
ד.5.א. Made By Hand אינה אחראית לאבדן או נזק שנגרם לפריטים לאחר שיצאו משליטתה ומחזקתה

ה. ביטול רכישה

ה.1. ניתן לבטל רכישה תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה ובתנאי שטרם נשלחה לקונה, ללא חיוב בדמי ביטול
ה.2. במקרה של ביטול הרכישה לאחר פרק הזמן האמור (בין אם נשלחה לקונה ובין אם לאו), יחולו דמי ביטול בשיעור 5% מסך ההזמנה אך לא פחות מ- 10 ש”ח
ה.3. במקרה וההזמנה כבר נשלחה לקונה, לא יוחזרו דמי המשלוח אם נגבו והאחריות להזרת המוצר לMade By Hand תחול על הקונה.
ה.4. הודעה על ביטול הרכישה תבוצע באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.

ו. מדיניות החזרות

ו.1. החזרת מוצר בשל פגם תותר בתוך 14 ימים ממועד ההזמנה, בתנאים הבאים:
ו.1.א. המוצר הוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית
ו.1.ב. חשבונית/קבלה המעידה על הקניה תצורף למוצר
ו.1.ג. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת הקניה ושלא נגרם באמצעות שימוש במוצר
ו.2. החזרת מוצר וזיכוי בגינו מסיבה שאינה פגם במוצר תותר בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, בתנאים הבאים:
ו.2.א. המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש
ו.2.ב. חשבונית/קבלה המעידה על הקניה תצורף למוצר
ו.3. בהחזרת מוצר בשל פגם, תשיב Made By Hand את המחיר המלא ששולם בגין המוצר. בהחזרה של מוצר שאינה בגין פגם במוצר, ינוכו מסכום הזיכוי 5% אך לא פחות מ- 10 ש”ח כדמי ביטול.
ו.4. דמי המשלוח לא יוחזרו במקרה של החזרה והאחריות להחזרת המוצר אל Made By Hand מוטלת על הקונה.
ו.5. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל החזרה ולא יוחלף מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.

ז. מחירים

ז.1. המחירים המופיעים באתר כוללים את כל המיסים וההיטלים המתחייבים ע”פ חוק, לרבות מס ערך מוסף אם וכאשר חל, בשיעורים הקבועים בחוק.
ז.2. Made By Hand שומרת לה את הזכות לבצע שינוי במחירים ללא הודעה מוקדמת מראש. כל שינוי במחיר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שהושלמה לפני השינוי.

ח. מוצרים

ח.1. תיאור ותמונות
Made By Hand עושה כל מאמץ להציג באפן מלא וברור את כל המידע הרלוונטי אודות המוצר הנרכש. המידע המוצג הוא מידע שסופק ע”י היצרן ואומת ככל הניתן ע”י Made By Hand. יודגש שהתמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
ח.2. זמינות
מוצרים המוצגים באתר יציגו בצורה ברורה את זמינות המוצרים במלאי ואת תנאי האספקה. במקרים בהם למרות האמור לעיל לא תתאפשר אספקת המוצר שהוזמן במסגרת זמן האספקה המובטח, תימסר הודעה על כך ללקוח תוך שני ימי עסקים ממועד ההזמנה לכל היותר.

ט. הגבלת אחריות

י.

המוצרים הנמכרים באתר נמכרים כמו שהם. הספקים של המוצרים השונים המופיעים באתר אינם בבעלות Made By Hand ואינם מופעלים על ידיו. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי המוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לMade By Hand ע”י הספקים, ונמצא באחריותם הבלעדית והמלאה.
באם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את Made By Hand. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוון בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל .
Made By Hand לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצרים המסופקים על ידה.
יא. שירות לקוחות
יב. Made By Hand מעמידה שירות לקוחות לרשות לקוחותיה. ניתן לפנות במהלך שעות העבודה הרגילות (9:00 עד 17:00 בימים א’ – ה’, למעט חגים ומועדי ישראל) לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר תחת “צור קשר”.
יג. פרטיות ושמירת סודיות
Made By Hand מתחייבת לשמור על פרטיות לקוחותיה ולשמור את פרטיהם לשימושה בלבד, ולא להעבירם לצד ג’ ללא הסכמתם המפורשת של הלקוחות