סדנת ספסלי אחסון ושרפצמיג ביום שני ה-23.9.19 (עלות הסדנה 380 ש”ח , יש לשלם מקדמה של 50 ש”ח )

50.00