סדנת ספסלי אחסון ושרפצמיג (עלות הסדנה 380 ש”ח , יש לשלם מקדמה של 50 ש”ח )