סדנת ספסלי אחסון ושרפצמיג ביום שני ה13.5.19 בשעות 18:30-22:00 (עלות הסדנה 380 ש”ח , יש לשלם מקדמה של 50 ש”ח )

50.00