סדנת ספסלי אחסון ושרפצמיג ביום שישי ה7.6.19 בשעות 9:00-12:00 (עלות הסדנה 380 ש”ח , יש לשלם מקדמה של 50 ש”ח )

50.00