(עלות הסדנה 380 ש”ח , יש לשלם מקדמה של 50 ש”ח )סדנת ספסלי אחסון ושרפצמיג

50.00